ƏLAQƏ

Ünvan: 720045  Tolomuş Okeev küçəsi 24

telefon: +996 312 37 64 71

fax: +996 312 37 32 77

e-mail: bishkek@mission.mfa.gov.az