ƏLAQƏ

Ünvan: 720045  Tolomuş Okeev küçəsi 24

Telefon: +996312221779

Faks: +996312221785

e-mail: bishkek@mission.mfa.gov.az

Arxiv üzrə axtarış